Sự kiện hot
4 năm trước

Doanh thu Sao Ta tăng 45% trong quí III

Doanh thu thuần trong 9 tháng tăng 17% đạt 3.206 tỷ đồng và lợi nhuận giảm nhẹ 3% còn 162,4 tỷ đồng. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, như vậy tiến độ hoàn thành kế hoạch hơn 67%.

Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) - một thành viên của Tập đoàn PAN vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu tăng mạnh 45% đạt 1.620 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục theo quý, vượt qua mức trước đó là quý III/2019. Các chi phí hoạt động tăng lên trong mùa dịch khiến lợi nhuận sau thuế giảm 8% còn hơn 70 tỷ đồng.

Doanh thu Sao Ta tăng 45% trong quí III - Ảnh 1

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngành thủy sản nói chung và Sao Ta nói riêng nhưng nhìn chung hoạt động kinh doanh của Sao Ta vẫn ghi nhận những tín hiệu khả quan.

Doanh thu thuần trong 9 tháng tăng 17% đạt 3.206 tỷ đồng và lợi nhuận giảm nhẹ 3% còn 162,4 tỷ đồng. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, như vậy tiến độ hoàn thành kế hoạch hơn 67%.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2020, công ty đã thực hiện 77% mục tiêu doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty ngành tôm đang chuẩn bị họp bất thường về phương án tăng vốn điều lệ thêm 20%, tương đương chào bán cho cổ đông hiện hữu 9,8 triệu cổ phiếu. Mục tiêu huy động vốn là nhằm mở rộng vùng nuôi theo chỉ tiêu và xây dựng thêm nhà máy chế biến tôm cao cấp cho thị trường chiến lược EU. Nhà máy mới có công suất dự kiến 15.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư 200-250 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện thủ tục cho dự án ngay sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua. Thời gian xây dựng dự kiến vào đầu năm 2021.

Để có nguồn vốn thực hiện, công ty có kế hoạch phát hành hơn 9,8 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỉ lệ thực hiện quyền là 5:1 (5 cổ phần được hưởng 1 quyền, 5 quyền mua được mua 1 cổ phần mới).

Nhà máy mới có công suất 15.000 tấn/năm với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 200 - 250 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: