Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

DPM lên kế hoạch lợi nhuận đạt 365 tỷ đồng, cổ tức 10%

Đối với kế hoạch chia cổ tức là tạm tính trên cơ sở giá khí giả định cho sản xuất Đạm Phú Mỹ. DPM chỉ được tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 khi giá khí/cước phí vận chuyển khí cho sản xuất Đạm Phú Mỹ năm 2021 được cấp thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận.

DPM lên kế hoạch lợi nhuận đạt 365 tỷ đồng, cổ tức 10% - Ảnh 1

Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (HoSE: DPM) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với kế hoạch kinh doanh tổng doanh thu 8.331 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 10%.

DPM đặt chỉ tiêu sản lượng Đạm Phú Mỹ 766.000 tấn, NPK Phú Mỹ 150.000 tấn, UFC 85/Formaldehyde 12.500 tấn và NH3 sản xuất bán thương mại 63.000 tấn.

Về sản lượng kinh doanh, Đạm Phú Mỹ là 770.000 tấn, NPK Phú Mỹ 140.000 tấn, UFC 85/Fomaldehyde 8.500 tấn, NH3 63.000 tấn, phân bón khác là 189.000 tấn...

Theo doanh nghiệp, năm 2021 diễn ra trong bối cảnh các yếu tố về thị trường phân bón, giá khí tiếp tục có những khó khăn như đã diễn ra trong năm 2020 cùng với những tác động của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, về nguồn cung khí thiên nhiên đã chuyển sang thời kỳ khó khăn, các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng.

Đối với kế hoạch chia cổ tức là tạm tính trên cơ sở giá khí giả định cho sản xuất Đạm Phú Mỹ. DPM chỉ được tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 khi giá khí/cước phí vận chuyển khí cho sản xuất Đạm Phú Mỹ năm 2021 được cấp thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận.

Kết thúc năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 8.038 tỷ đồng đạt 87% kế hoạch và tăng 3% so với năm 2019. Còn lợi nhuận trước thuế đạt 848 tỷ đồng, vượt tới 65% kế hoạch và tăng 82% so với năm 2019.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: