Sự kiện hot
2 năm trước

DRI tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%

Với 73,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi 21,96 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/10.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán DRI - UPCoM) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng. Thời gian đăng ký vào ngày 2/9

Với 73,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi 21,96 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/10.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 118 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cao su tăng 29%. Giá vốn hàng bán giảm 35% xuống còn gần 60 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 1 tỷ đồng.

Kết thúc quý, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 41,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 26 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 242,9 tỷ đồng, tăng 78%. Lợi nhuận trước thuế đạt 63,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,8 tỷ đồng (cùng kỳ âm 21,5 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ so với hồi đầu năm xuống còn 1.202 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng tồn kho cùng tiền và tương đương tiền đều tăng lần lượt tăng 62% và gấp 2,3 lần so với số liệu đầu năm.

Nợ phải trả giảm 6% xuống còn 410 tỷ đồng, riêng vay và nợ tài chính ngắn hạn giảm 31% xuống còn hơn 124 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: