Sự kiện hot
10 tháng trước

DRL: Doanh thu và lãi sau thuế vượt kế hoạch năm 2020

Sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt gần 80 triệu kWh, bằng 123% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, công ty sẽ trả cổ tức 57,41% cho năm 2020, cao hơn so với kế hoạch đặt ra là 44,45%.

DRL: doanh thu và lãi sau thuế vượt kế hoạch năm 2020 - Ảnh 1

Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (Mã: DRL) đã thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 99 tỷ đồng, lãi sau thuế 58 tỷ đồng; lần lượt vượt kế hoạch năm 2020 là 15% và 28%

Sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt gần 80 triệu kWh, bằng 123% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, công ty sẽ trả cổ tức 57,41% cho năm 2020, cao hơn so với kế hoạch đặt ra là 44,45%.

Tính đến nay, công ty đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt chia thành ba đợt, lần lượt là 5,8%, 15% và 20%. Như vậy, dự kiến DRL sẽ thanh toán số cổ tức còn lại với tỷ lệ 16,61%.

Sang năm 2021, DRL đặt kế hoạch tạo ra 71 triệu kWh điện, tương ứng với tổng doanh thu là 91 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 49 tỷ đồng; lần lượt giảm 12% và giảm 15% so với thực hiện năm 2020.

Về tình hình kinh doanh quí III/2020, DRL ghi nhận doanh thu 15,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, DRL thu về gần 64 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2019; lãi ròng đạt 40,7 tỷ đồng, tăng 8%.

DRL đặt mục tiêu năm 2020 mang về 87 tỷ đồng doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau hơn 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 73,5% kế hoạch doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của DRL tính đến ngày 30/9/2020 đạt 139 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với con số hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 46%, tương đương 64 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: