Sự kiện hot
2 năm trước

Dược Hậu Giang báo lãi ròng quí III tăng 42%

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.544 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế là 589 tỷ đồng, tăng 22,5% và lợi nhuận sau thuế là 529 tỷ đồng, tăng 24%. Doanh nghiệp ngành dược này hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Dược Hậu Giang báo lãi ròng quí III tăng 42% - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ năm 2019, còn 865 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp đạt 397 tỷ đồng, tăng 7%. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên 45,9%.

Doanh thu về hoạt động tài chính tăng trong khi chi phí giảm giúp Dược Hậu Giang tăng lãi lên 10,5 tỷ đồng. Công ty cho biết chi phí bán hàng và quản lý được tiết giảm nhằm phù hợp trong giai đoạn dịch Covid-19. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 12% còn 150 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5% còn 68 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiết kiệm được 23,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, Dược Hậu Giang báo lãi ròDuong ghi nhận hơn 166 tỷ đồng, tăng 42%. Theo giải thích của doanh nghiệp, ngoài việc cắt giảm chi phí, công ty cũng tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực đồng thời triển khai dự án tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, nhờ vậy, thúc đẩy lợi nhuận tăng.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.544 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế là 589 tỷ đồng, tăng 22,5% và lợi nhuận sau thuế là 529 tỷ đồng, tăng 24%. Doanh nghiệp ngành dược này hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 4.380 tỷ đồng, tập trung 48% ở tiền mặt và tiền gửi. Khoản mục này tăng 15% so với đầu kỳ. Về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn là 515 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Công ty không có nợ vay dài hạn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: