Sự kiện hot
2 năm trước

Dược Hậu Giang đặt mục tiêu 3.970 tỷ đồng doanh thu năm 2021

Doanh nghiệp đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu tăng 6% lên 3.970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bằng năm 2020 là 821 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang đặt mục tiêu 3.970 tỷ đồng doanh thu năm 2021 - Ảnh 1

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã chứng khoán: DHG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch năm 2021 và chính sách cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu tăng 6% lên 3.970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bằng năm 2020 là 821 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trình kế hoạch cổ năm 2020 là 40%, cao hơn 10% so với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Doanh nghiệp cho biết ngày 19/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 19/4 tại Cần Thơ.

Về tình hình kinh doanh, trong quí IV/2020, DHG ghi nhận doanh thu đạt 1.211,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,3% và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 44% lên 47%.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.755,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 738,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và tăng 17% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DHG tăng 7,3% lên 4.447,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147,1 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 849,3 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 826,6 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: