Sự kiện hot
3 tháng trước

Dược Hậu Giang (DHG) báo lãi 752 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng kinh doanh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.346 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 752 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15% và 24% so với 9 tháng đầu năm 2021.

CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG – sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong quý II/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 20%, lên 583,4 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 578,3 tỷ đồng, tăng 26%.

Kỳ này, doanh thu tài chính DHG tăng 9%, đạt 33,4 tỷ đồng. Các chi phí cũng đồng loạt tăng, cụ thể: chi phí tài chính tăng 7% lên 25,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 25% lên 225,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên 69,6 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt 262,4 tỷ đồng, tăng 30% so với quý III/2021, cũng là mức lãi hàng quý cao nhất từ trước tới nay của Công ty.

DHG cho biết, kết quả này đến từ việc Công ty đã tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng. Bên cạnh đó, DHG cũng quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả Công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.346 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 752 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15% và 24% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, DHG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 682,4 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, 9 tháng, DHG đã hoàn thành lần lượt 79% và vượt 10,2% kế hoạch năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 4.757,3 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16,2% lên 567 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng hơn 3,3% lên 1.108,3 tỷ đồng. Điểm tích cực là nợ phải trả Công ty giảm được 15,2%, về mức 699 tỷ đồng, chủ yếu do vay ngắn hạn giảm 82%, còn gần 38 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: