Sự kiện hot
2 năm trước

Dược phẩm Bến Tre lỗ quí III 1,8 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 557 tỉ đồng, gần như tương đương với cùng kì; lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 54% cùng kì đạt 7 tỉ đồng; công ty mẹ chỉ lãi ròng 4,8 tỉ đồng, giảm 38%.

Dược phẩm Bến Tre lỗ quí III 1,8 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Dược phẩm Bến Tre (Bepharco - Mã: DBT) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 185 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kì năm ngoái.

Giá vốn hàng bán giảm 8% xuống 132 tỉ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp của công ty tăng 32,5% lên mức 53 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp là 29%, được cải thiện so với con số 22% cùng kì năm ngoái.Lãi sau thuế của công ty mẹ quí III âm 1,8 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 557 tỉ đồng, gần như tương đương với cùng kì; lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 54% cùng kì đạt 7 tỉ đồng; công ty mẹ chỉ lãi ròng 4,8 tỉ đồng, giảm 38%. 

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, Bepharco có 795 tỉ đồng tổng tài sản, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền và khoản tiền gửi có kì hạn là 74 tỉ đồng và chiếm 9% cơ cấu tài sản. Các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 522 tỉ đồng, tăng 75 tỉ đồng và chiếm 66% cơ cấu.

Vốn chủ sở hữu là 242 tỉ đồng, tăng thêm 4 tỉ đồng, chiếm hơn 1/3 cơ cấu nguồn vốn. Tổng nợ vay tăng từ 318 tỉ đồng lên 417 tỉ đồng, chiếm một nửa nguồn vốn và gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. 

Đào Loan

Theo KTDU

Từ khóa: