Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi 20% trong năm 2022

Đối với kế hoạch kinh doanh, QNS đặt ra mục tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu, 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng gần 6% về doanh thu nhưng giảm gần 20% về lợi nhuận so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 2/4.

Theo tài liệu công bố, doanh nghiệp dự kiến trình ý kiến xin cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP dựa theo kết quả kinh doanh năm 2022. 

Tỷ lệ phát hành là 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 10% đến 20%.

Tỷ lệ phát hành là 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 20% đến 30%.

Tỷ lệ phát hành là 3% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 30% trở lên.

Đối với kế hoạch kinh doanh, QNS đặt ra mục tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu, 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng gần 6% về doanh thu nhưng giảm gần 20% về lợi nhuận so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nấm men sấy khô; sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn và sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

Doanh nghiệp cũng sẽ tối ưu trong khai thác và phát triển chuỗi giá trị  Mía – Đường – Điện sinh khối, đặc biệt, tăng cường hoạt động sản xuất điện phát lên lưới điện quốc gia.

Với mảng kinh doanh sữa, công ty sẽ phát triển vùng nguyên liệu tại cả 4 vùng trong cả nước, bao gồm miền Bắc, Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL bên cạnh việc đẩy mạnh xuất mạnh xuất khẩu sang thị trường lớn hơn.

Đáng chú ý, Đường Quảng Ngãi cũng trình phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh để đảm bảo việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thuận lợi theo định hướng chiến lược đặt ra.

Theo đó, công ty bổ sung thêm 3 mục trong ngày nghề kinh doanh, trong đó có việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nấm men sấy khô; sản xuất món ăn chế biến sẵn và sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

Năm 2021, Đường Quảng Ngãi đạt 7.570 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế gần 1.254 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 19% so với năm trước đó. So với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: