Sự kiện hot
6 tháng trước

DXG báo lãi 711,8 tỷ đồng trong quí I

Lợi nhuận sau thuế của DXG đạt 711,8 tỷ đồng cùng kỳ lãi 93,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 531 tỷ đồng tăng 687% so với cùng kỳ.

DXG báo lãi 711,8 tỷ đồng trong quí I - Ảnh 1

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt gần 2.954 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ gần 602 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng tăng mạnh từ 363 tỷ lên hơn 1.736 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng từ 132 tỷ lên gần 918 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của DXG đạt 711,8 tỷ đồng cùng kỳ lãi 93,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 531 tỷ đồng tăng 687% so với cùng kỳ.

Lý giải của doanh nghiệp, do trong kỳ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 (Gem Sky World, Đồng Nai) và hoạt động môi giới, dịch vụ có kết quả tốt.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của DXG ghi nhận 25.675 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho lên gần 10.149 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là các bất động sản dở dang như Opal Boulevard, Gem Riverside (TP.HCM) và Gem Sky World (Đồng Nai).

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng trong kỳ tăng từ 1.328 tỷ lên 2.077 tỷ đồng; phải thu dài hạn khác cũng tăng từ 670 tỷ lên 1.293 tỷ đồng. Hiện, Công ty đang vay nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.235 tỷ và dài hạn là 4.902 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: