Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

EIB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 63%

EIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020

EIB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 63% - Ảnh 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximabank (mã EIB-HOSE) thông báo HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh tổng tài sản mục tiêu tăng 10% lên 177.000 tỷ đồng. Huy động vốn 148.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng đạt 117.000 tỷ đồng, tăng 15%. Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước thông báo mức tăng trưởng tín dụng năm 2021 khác với mức này thì Eximbank thực hiện theo thông báo của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng từ 2,5% trở xuống. 

EIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020. Được biết, Eximbank dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 vào ngày 26/4 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Eximbank giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn hơn 160,435 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là cho vay khách hàng giảm 11% về 100,767 tỷ đồng; tiền gửi tại NHNN giảm 32% ử mức 3,910 tỷ đồng; ngược lại thế nhưng tiền gửi tại các TCTD khác lại tăng 25% lên 32,378 tỷ đồng.

Tương tự, tiền gửi khách hàng cũng giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn 133,917 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2020 tăng 31% so với đầu năm, lên mức hơn 2.534 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ gấp 3.3. lần và nợ có khả năng mất vốn gấp 2.3 lần đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1.71% lên 2.52%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: