Sự kiện hot
9 tháng trước

EVN Finance dự kiến phát hành 19,8 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2020

Doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 198,05 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và các năm trước để lại.

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực - EVN Finance (mã chứng khoán EVF - sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6,5%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 6,5 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách vào ngày 4/3.

Doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 198,05 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 và các năm trước để lại.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, doanh nghiệp ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 494 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, công ty còn có thu nhập lãi thuần 211 tỷ đồng. Thêm vào đó là khoản lãi thuần từ hoạt động dịch vụ gần 11 tỷ đồng (giảm 9 tỷ đồng so với cùng kỳ) và lãi thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán gần 8 tỷ đồng (giảm 11,5 tỷ đồng so với cùng kỳ), lãi thuần hoạt động khác đạt hơn 136 tỷ đồng (tăng 127 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó phần lớn là thu từ các khoản nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro. 

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 306 tỷ đồng, gấp đôi so với số lãi gần 152 tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Tuy vậy trong quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 190 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm trên 508 tỷ đồng.

Kết quả EVN Finace báo lãi 116 tỷ đồng trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 92,5 tỷ đồng, tăng 23,3% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.

Ghi nhận tính đến 31/12/2021 EVN Finance còn khoản dư cho vay khách hàng hơn 16.600 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng rủi ro cho vay 211 tỷ đồng. Tổng giá trị chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng rủi ro gần 36 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021 EVN Finance lãi trước thuế 411 tỷ đồng, vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, tăng 44,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. EPS đạt 1.024 đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: