Sự kiện hot
3 tháng trước

EVN Finance (EVF) dự kiến phát hành hơn 26 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được phân phối lại cho công đoàn EVN Finance theo mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 ở mức 530 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ đơn vị này dự kiến tăng lên 3.510,9 tỷ đồng.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (EVN Finance – HoSE:EVF)  vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,2%, tương ứng với việc đơn vị này sẽ phát hành 26,6 triệu cổ phiếu. Thời gian chốt danh sách vào ngày 23/8. 

Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được phân phối lại cho công đoàn EVN Finance theo mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 ở mức 530 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ đơn vị này dự kiến tăng lên 3.510,9 tỷ đồng.

EVN Finance được thành lập năm 2008 với mục tiêu làm đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Cổ đông lớn nhất là Đầu tư và Tư vấn Thiên Triều Aria nắm 5%, tiếp theo là ABBank nắm 4,97%.

Về kết quả kinh doanh trong quý II, đơn vị này ghi nhận thu nhập lãi và các khoản tương tự là 495,6 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vì ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 3,7 tỷ đồng, lỗ kinh doanh chứng khoán là 38 tỷ đồng cùng với các chi phí đề tăng dẫn đến lãi sau thuế đơn vị này giảm 36,3% còn 19,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021, lên 1.203 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 234,5 tỷ đồng, tăng 27%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của EVN Finance đạt 36.070 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021, trong đó, cho vay khách hàng tăng 20% lên 20.218 tỷ đồng. Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng 6 tháng là 4.584 đi ngang so với số đầu năm. Việc huy động nguồn được tập trung vào phát hành giấy tờ có giá, đạt 8.610 tỷ đồng, tăng 42% so với số ngày 1/1.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: