Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

EVNGenco3 báo lãi 2.360 tỷ đồng trong năm 2022

Lũy kế cả năm 2022, PGV ghi nhận doanh thu thuần đạt 47.279,2 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng đạt 2.360,2 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện năm 2021; riêng Công ty mẹ ghi nhận lãi 2.333,4 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGenco3, mã PGV - sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế cả năm 2022.

Trong quý IV, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.348,2 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn với 38%, lên 11.108,5 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 7%, xuống 1.239,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 26,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vỏn vẹn 3,6 tỷ đồng, tương đương tăng 627%, chủ yếu do cổ tức được nhận tăng, chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh.

Chi phí tài chính tăng 30%, lên 363,8 tỷ đồng; cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 20%, lên 250,7 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi 624 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2022, PGV ghi nhận doanh thu thuần đạt 47.279,2 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng đạt 2.360,2 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện năm 2021; riêng Công ty mẹ ghi nhận lãi 2.333,4 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ lần lượt hơn 45.000 tỷ đồng và 1.827 tỷ đồng. Như vậy, kết quả trên đã giúp Công ty vượt 27,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Tại thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 65.725,7 tỷ đồng, giảm 3,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, Công ty nắm giữ hơn 492 tỷ đồng tiền mặt và 1.235,5 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 6,7%, xuống còn 3.837,6 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 33%, lên 12.141,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng được giảm 4,5%, xuống còn 48.272,5 tỷ đồng; riêng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 5.376,8 tỷ đồng và 35.122 tỷ đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: