Sự kiện hot
8 tháng trước

Fecon bán hết 1,5 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động.

Giá cổ phiếu FCN chốt phiên 9/12 có giá 12.450 đồng/cp, tăng 53% so với cuối tháng 4. Nếu bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo mức giá này, doanh nghiệp có thể thu về 18,7 tỷ đồng, ghi nhận thặng dư vốn cổ phần 13,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dùng để bổ sung vốn lưu động.

Thông tin từ Fecon (HoSE: FCN), HĐQT công ty vừa thông qua phương án bán tối đa toàn bộ hơn 1,5 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Phương thức thực hiện giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Giá cổ phiếu FCN chốt phiên 9/12 có giá 12.450 đồng/cp, tăng 53% so với cuối tháng 4. Nếu bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo mức giá này, doanh nghiệp có thể thu về 18,7 tỷ đồng, ghi nhận thặng dư vốn cổ phần 13,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dùng để bổ sung vốn lưu động.

Được biết đây là lượng cổ phiếu Fecon mua lại vào tháng 5 để bình ổn giá cổ phiếu, tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Doanh nghiệp đăng ký mua 6 triệu đơn vị nhưng chỉ mua hơn 1,5 triệu đơn vị do xu hướng tăng giá chung của thị trường.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 829 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kì. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng 13%, theo đó lãi gộp doanh nghiệp tăng mạnh 39% lên 139 tỉ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí quản lí doanh nghiệp lần lượt tăng 17% và 6% so với cùng kì, kéo tổng chi phí Fecon đạt 81 tỉ đồng.

Công ty ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh là 64 tỉ đồng, tăng 92% so với quí III/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỉ đồng, tăng 28%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Fecon báo lãi sau thuế 83 tỉ đồng, giảm 43%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) đạt 71 tỉ đồng, giảm 51% so với cùng kì. EPS 4 quí gần nhất là 1.028 đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, giá trị tài sản của công ty cũng tăng 650 tỉ đồng, gần chạm mốc 6.300 tỉ đồng. Sự tăng trưởng của tổng tài sản phần lớn do các khoản tồn kho và phải thu tăng.

Sau 9 tháng, Fecon đang vay nợ tài chính 1.457 tỉ đồng, tăng 28% so với con số đầu năm do khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 754 tỉ đồng lên 1.133 tỉ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: