Sự kiện hot
3 năm trước

FMC chuẩn bị phát hành gần 10 triệu cp, giá 25,000 đồng/cp

Số cổ phiếu trên được FMC chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (1 cổ phần được hưởng 01 quyền, 05 quyền sẽ được mua 1 cổ phần mới). Thời hạn cho cổ đông đăng ký mua cổ phần mới dự kiến sẽ từ ngày 27/01-26/02/2021.

FMC chuẩn bị phát hành gần 10 triệu cp, giá 25,000 đồng/cp - Ảnh 1

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) vừa thông báo về đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chuẩn bị cho lần tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền mặt.

Số cổ phiếu trên được FMC chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (1 cổ phần được hưởng 01 quyền, 05 quyền sẽ được mua 1 cổ phần mới). Thời hạn cho cổ đông đăng ký mua cổ phần mới dự kiến sẽ từ ngày 27/01-26/02/2021.

Doanh nghiệp đăng ký bán hơn 9.8 triệu cp với giá chào bán 25,000 đồng/cp với mục đích huy động hơn 245 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy Thủy sản Sao Ta, để chế biến tôm cao cấp, góp phần mở rộng quy mô kinh doanh tôm của FMC.

Về tình hình kinh doanh quí III/2020, FMC ghi nhận doanh thu là 1.620,3 tỷ đồng, tăng trưởng tới 44,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 70,3 tỷ đồng, bằng 92,1% so với quý III/2019.

Trong đó, mặc dù lợi nhuận gộp tăng 6,7% lên 128,4 tỷ đồng, nhưng biên lợi nhuận gộp lại suy giảm từ 10,7% về còn 7,9%. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng thêm 10,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,6 tỷ đồng cũng đã dẫn tới lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.205,8 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 162,4 tỷ đồng, bằng gần 97% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 67,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của FMC tăng 40,3% lên 2.133,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tồn kho đạt 898,5 tỷ đồng, chiếm 42,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 408,9 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 319,7 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 301,7 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: