Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

FPT báo lãi 10 tháng gần 3.000 tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế công ty là 3.625 tỉ đồng, tăng 8,2%. Lãi sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.927 tỉ đồng, tăng 7,7% so với 10 tháng năm 2019; EPS là 3.739 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 7,2%.

Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 23.635 tỉ đồng và 4.349 tỉ đồng, tăng 7,4% và 8,9% so với cùng kì năm ngoái. Biên LNTT đạt 18,4% so với 18,1% cùng kì. 

Trong cơ cấu doanh thu của FPT, doanh thu chuyển đổi số đạt 2.704 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kì, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, vạn vật kết nối internet, và low code. 

Riêng tháng 10, FPT cho biết lượng đơn hàng gửi về tiếp tục đà tăng trưởng mạnh của quí III/2020. Doanh thu kí mới của dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt 10.944 tỉ đồng đồng, tăng 25,4% so với cùng kì. Doanh thu kí mới của dịch vụ CNTT trong nước đạt 4.387 tỉ đồng đồng, tăng 16,1%. 

Về mảng giáo dục, tổng số lượng học sinh toàn khối giáo dục đạt 66.234 tại thời điểm cuối tháng 10, tăng 33% so với cùng kì. Điều này cho thấy nhu cầu lớn đối với giáo dục tư nhân chất lượng cao, đặc biệt trong ngành CNTT. Số lượng học sinh mới trong tháng 10 đạt 10.484. 

Trong kì, lợi nhuận sau thuế công ty là 3.625 tỉ đồng, tăng 8,2%. Lãi sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.927 tỉ đồng, tăng 7,7% so với 10 tháng năm 2019; EPS là 3.739 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 7,2%.

Trong năm 2020, FPT đặt mục tiêu 32.450 tỉ đồng doanh thu, 5.510 tỉ đồng lãi trước thuế. Kết quả, sau 10 tháng, FPT đã thực hiện được 73% mục tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: