Sự kiện hot
6 tháng trước

FPT chi trả cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 20%

Với hơn 273,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viễn thông FPT sẽ chi khoảng 547 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông. Ngày 24/12 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 20%, 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Ngày thanh toán là 22/1/2021

Công ty Viễn Thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) thông báo ngày 24/12 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 20%, 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Ngày thanh toán là 22/1/2021. Với hơn 273,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viễn thông FPT sẽ chi khoảng 547 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Vào cuối tháng 10, FPT Telecom đã tạm ứng cổ tức 2020 đợt 1 tỷ lệ 10%. Năm 2020, doanh nghiệp viễn thông lên kế hoạch trả cổ tức không thấp tỷ lệ 20%. Năm 2019, FPT Telecom đã trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% và cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quí III/2020 của FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.872 tỷ đồng, tăng 9% so với quý III/2019. Giá vốn chiếm 49% doanh thu thuần và tăng 5%.

lợi nhuận gộp quý này tăng 13% so với cùng kỳ, đạt gần 1.452 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 49% lên mức 51%.

Doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi tăng 55% so với cùng kỳ, đạt gần 84 tỷ đồng. Trong đó, tính đến cuối quý III, tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng của FOX ở mức gần 4.673 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. 

Chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay xấp xỉ cùng kỳ, gần 58 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có dư vay nợ ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng đến ngày 30/09/2020 là 3.953 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm và dư nợ vay dài hạn hơn 324 tỷ đồng, tăng 9%. Chi phí bán hàng tăng 19 % và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, tổng hơn 956 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 419,2 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt hơn 400 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 8.311 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ và thực hiện được 70,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, hoàn thành 72,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.170 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/09/2020, tổng tài sản FOX tăng nhẹ 3% so với đầu năm, đạt gần 13.766 tỷ đồng chủ yếu do chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho công trình Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Tân Thuận gấp 3,6 lần, ở mức hơn 155 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: