Sự kiện hot
2 tháng trước

FPT chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%

Với hơn 907 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự chi hơn 907 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Thời điểm thanh toán là 1/9.

Công ty FPT (HoSE: FPT) thông báo ngày 17/8 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), ngày 16/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Với hơn 907 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự chi hơn 907 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Thời điểm thanh toán là 1/9.

Về kế hoạch 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với thực hiện 2020; lợi nhuận trước thuế 6.210 tỷ đồng, tăng 18%. Cổ tức dự kiến chi trả bằng tiền tỷ lệ 20%.

Năm 2020, FPT cũng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, trong đó 10% được tạm ứng trong năm 2020 và 10% còn lại thanh toán sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thưởng thêm 15% bằng cổ phiếu.

Theo BCTC công bố, tại thời điểm 30/6/2021, FPT ghi nhận 5.901 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, 501 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 1.177 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2021 FPT ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.642 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Khấu trừ đi các khoản chi phí, LNST thu về 1.260 tỷ, tăng hơn 16% trong đó lãi ròng công ty mẹ đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, Công ty đạt doanh thu 16.228 tỷ đồng, tăng 19% và LNST 2.410 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020 đồng thời hòa thành 47% kế hoạch đê ra đầu năm. Trong đó, khối công nghệ và viễn thông tiếp tục là trụ đỡ cho tăng trưởng FPT.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: