Sự kiện hot
9 tháng trước

Gelex Electric dự chi 300 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2021

Với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 300 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng sắp tới. Được biết, năm 2021, công ty dự kiến trả cổ tức 20% bằng tiền mặt, sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến nâng lên 40% bằng tiền và cổ phiếu.

CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric, mã GEE - UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 5/5.

Như vậy, với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 300 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng sắp tới. Được biết, năm 2021, công ty dự kiến trả cổ tức 20% bằng tiền mặt, sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến nâng lên 40% bằng tiền và cổ phiếu.

Trong quý IV/2021, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 5.431,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177,09 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,3% và 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 10,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 14,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 96,63 tỷ đồng về 578,93 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 47,2%, tương ứng tăng thêm 76,6 tỷ đồng lên 238,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,5%, tương ứng giảm 43,03 tỷ đồng về 218 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận trong quý IV/2021 giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, chi phí tài chính tăng cao.

Luỹ kế trong năm 2021, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 18.714,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641,22 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và giảm 2,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Gelex Electric tăng 60,5% so với đầu năm lên 23.114,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.785,2 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 6.780,4 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.532,5 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: