Sự kiện hot
9 tháng trước

Gelex (GEX) thông tin việc mua lại trái phiếu trước hạn

Thời gian mua lại 2 lô trái phiếu là ngày 17/6. Như vậy, sau hơn 2 năm phát hành, Công ty đã mua lại 622,3 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, còn lại 77,7 tỷ đồng chưa mua.

CTCP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) vừa có báo cáo kết quả mua lại lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Theo đó, Gelex vừa mua lại 2 lô trái phiếu. Trong đó, Công ty mua lại toàn bộ lô 400 triệu trái phiếu phát hành ngày 15/4/2020 và đáo hạn ngày 15/4/2023 (kỳ hạn 3 năm); mua lại 222,3 tỷ đồng trong tổng 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn 13/5/2023 (kỳ hạn 3 năm).

Thời gian mua lại 2 lô trái phiếu là ngày 17/6. Như vậy, sau hơn 2 năm phát hành, Công ty đã mua lại 622,3 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, còn lại 77,7 tỷ đồng chưa mua.

Trước đó, Gelex cho biết kế hoạch sẽ mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, ngày mua lại là 17/6. Tuy nhiên, thực tế Công ty đã không mua hết lượng đăng ký trước đó.

Ngoài ra, trước đó ngày 19/5, Gelex cũng đã mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, trái phiếu phát hành ngày 19/5/2021 và đáo hạn 19/5/2024; mua lại lô 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn ngày 31/12/2024. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn từ 19/5 đến 17/6, Gelex đã mua lại 1.422,3 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.645 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 1.830 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với quý 1/2021. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,7% lên 21,2%.

Trong kỳ, GELEX thu về 245 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 18% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí lãi vay cũng tăng cao, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận thêm 43 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết, 8,8 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác, GELEX lãi sau thuế 694 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái. LNST thuộc về công ty mẹ là 268 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 315 đồng.

Tính đến 31/03/2022, quy mô Tổng tài sản GELEX đạt 61.522 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm 17% từ 11.533 tỷ đồng về 9.539 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm nhẹ so với đầu năm trong khi vốn chủ sở hữu tăng, do đó các chỉ tiêu tài chính tiếp tục được cải thiện như bảng dưới:

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: