Sự kiện hot
9 tháng trước

Gemadept báo lãi năm 2020 thấp nhất trong 7 năm

Lũy kế năm 2020, doanh thu Gemadept giảm nhẹ 1% còn 2.604 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế giảm 29% so với năm 2019 xuống còn 438 tỷ đồng. Đây là năm công ty báo lãi thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.

Gemadept báo lãi năm 2020 thấp nhất trong 7 năm - Ảnh 1

Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 703 tỷ đồng. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng cao khiến lãi gộp giảm nhẹ 2% còn 197 tỷ đồng. 

Lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 25% so với quý IV/2019 và chi phí bán hàng tăng 11% kéo lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp còn 65 tỷ đồng, giảm 2% so với số lãi ghi nhận trong quý IV năm trước đó.

Lũy kế năm 2020, doanh thu Gemadept giảm nhẹ 1% còn 2.604 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế giảm 29% so với năm 2019 xuống còn 438 tỷ đồng. Đây là năm công ty báo lãi thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.

Nguyên nhân chính do lãi thanh lý các khoản đầu tư giảm từ 95 tỷ đồng năm 2019 còn 17 tỷ đồng năm 2020 kéo doanh thu hoạt động tài chính giảm 74% còn 28 tỷ đồng. Ngoài ra, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 32% so với cùng kỳ, đạt 160 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12,  tổng tài sản Gemadept đạt 9.858 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng từ đầu năm. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: