Sự kiện hot
3 tháng trước

Gilimex báo lãi quý II gấp gần 2 lần đạt 115 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 30% đạt 2.122 tỷ đồng; lãi sau thuế 186,1 tỷ đồng, tăng gần 82% so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng 18,6% lên 5.383 đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 70,7% chỉ tiêu doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) công bố BCTC hợp nhất quý II với lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận trong quý tăng mạnh nhờ doanh thu tăng và có thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán. Doanh thu thuần cả quý đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 37%. Giá vốn tăng ít hơn nên lãi gộp tăng 73% lên 247 tỷ đồng.

Trong kỳ, Các chi phí hoạt động đều tăng so với cùng kỳ, trong đó chi phí bán hàng tăng 40%, chi phí quản lý tăng 25%, song chi phí tài chính giảm 23% về 11,6 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 31% xuống 14,4 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 30% đạt 2.122 tỷ đồng; lãi sau thuế 186,1 tỷ đồng, tăng gần 82% so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng 18,6% lên 5.383 đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 70,7% chỉ tiêu doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp có 3.119 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 409 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gồm chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 45% lên gần 517 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 28% lên 805,5 tỷ đồng, riêng phải thu khách hàng chiếm 87%, tương đương 699,2 tỷ đồng. Song lượng tiền và tương đương tiền giảm 7% về 548,3 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng thêm 149 tỷ đồng chủ yếu nhờ tích lũy thêm lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 661 tỷ lên 810,8 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển giảm khoảng 2 tỷ xuống 43 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 12% lên 855,8 tỷ đồng, doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 466 tỷ lên 613 tỷ đồng.

Gilimex hoạt động chủ yếu trong ngành hàng gia dụng sử dụng vải, vải kết hợp kim loại, vải kết hợp nhựa. Mục tiêu năng suất sản xuất tăng bình quân 10% mỗi năm. Trong năm nay, đơn vị sẽ tăng công suất các nhà máy Bình Thạnh, Thạnh Mỹ và các nhà máy vệ tinh lên tổng cộng 161 chuyền may, tương đương mức tăng 204% so với năm ngoái.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: