Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Gilimex tăng vốn tại doanh nghiệp BĐS khu công nghiệp

Doanh nghiệp sẽ góp vào Gilimex Vĩnh Long với số tiền 180 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ của công ty này.

HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex - Mã: GIL) vừa công bố quyết định vốn vào CTCP Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ góp vào Gilimex Vĩnh Long với số tiền 180 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ của công ty này.

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ là 600 tỷ đồng, trong đó CTCP Khu công nghiệp Gilimex (công ty con của Gilimex) nắm giữ 65% cổ phần. Hai cổ đông còn lại là Gilimex và CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Thừa Thiên Huế lần lượt nắm giữ 30% và 5% cổ phần.

CTCP Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long thành lập ngày 15/4/2021 với lĩnh vực kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể là cung cấp dịch vụ quản lý các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng đã thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tên là CTCP Gilimex Long Khánh với tổng giá trị góp vốn gần 10 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu là 99,9% vốn điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Việt Cường sẽ làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ số vốn mà Gilimex đã góp vào công ty con, thời hạn ủy quyền là 5 năm. Ông Cường cũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Gilimex Long Khánh.

CTCP Gilimex Long Khánh mới đăng ký thành lập ngày 28/4 với ngành nghề chính là sản xuất các sản phẩm nhựa, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Ngoài công ty mẹ Gilimex sở hữu đa số cổ phần, 0,1% cổ phần còn lại chia đều cho ông Nguyễn Việt Cường, thành viên HĐQT Gilimex và ông Phạm Văn Tàu, Tổng Giám đốc Gilimex.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: