Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành lỗ tiếp 40 tỷ đồng quý I

Lỗ lũy kế của doanh nghiệp gỗ lên 3.084 tỷ đồng, gần vượt vốn góp chủ sở hữu 3.112 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 624 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành lỗ tiếp 40 tỷ đồng quý I - Ảnh 1

Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 22,5% đạt 312 tỷ đồng. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 53% đạt 36 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,2% lên 11,5%.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 17% xuống 24 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 35% lên 36 tỷ nhưng chi phí quản lý giảm 38% xuống 16 tỷ. Theo đó, doanh nghiệp lỗ thuần hoạt động kinh doanh 39 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ thuần 56 tỷ quý I/2020.

Hoạt động khác lỗ trong khi cùng kỳ năm trước lãi 57 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập từ việc bồi thường của cổ đông số tiền 54,3 tỷ đồng. Do vậy, Gỗ Trường Thành lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 40 tỷ đồng, quý I/2020 có lãi 4 tỷ đồng.

Kết quả này nâng lỗ lũy kế của doanh nghiệp gỗ lên 3.084 tỷ đồng, gần vượt vốn góp chủ sở hữu 3.112 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 624 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp có 115 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 50% so với đầu năm. Các khoản phải thu giảm nhẹ và hàng tồn kho tăng 3%. Công ty tăng nợ vay ngắn hạn từ 507 tỷ đồng lên 556,7 tỷ đồng và vay dài hạn 12,8 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: