Sự kiện hot
3 năm trước

GTNfoods sát nhập công ty con, hủy niêm yết

Sáp nhập GTNfoods vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, Mã VLC) và hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên Sở Giao dịch Chứng khoán HOSE, chấm dứt sự tồn tại của GTNfoods.

GTNfoods sát nhập công ty con, hủy niêm yết - Ảnh 1

Hội đồng quản trị CTCP GTNfoods (Mã: GTN) đã trình kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020 và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng, giảm 3%.

Theo tài liệu, HĐQT muốn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận trong năm 2020 do công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo qui định của pháp luật hiện hành. Tính đến cuối năm 2020, GTNfoods vẫn còn lỗ lũy kế hơn 133 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT đã đưa ra phương án sáp nhập GTNfoods vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, Mã VLC) và hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên Sở Giao dịch Chứng khoán HOSE, chấm dứt sự tồn tại của GTNfoods.

Theo phương án sáp nhập công bố, Vilico sẽ phát hành thêm cổ phiếu để đổi lấy toàn bộ 250 triệu cổ phiếu GTN đang niêm yết trên HOSE. Tuy nhiên, khối lượng và tỷ lệ phát hành cụ thể chưa được thông báo.

Hiện, số cổ phiếu mà GTNfoods sở hữu trong Vilico là 74,49% vốn, và số vốn này theo kế hoạch sẽ được chuyển thành cổ phiếu của Vilico. Vốn điều lệ của Vilico sau đó sẽ được giảm xuống từ 631 tỷ đồng xuồng còn 161 tỷ đồng.

Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của GTNfoods sẽ được chuyển giao toàn bộ, nguyên trạng cho công ty Vilico.

Theo dự thảo, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Vilico sau sáp nhập sẽ tập trung vào những nội dung chính như khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng đưa Vilico trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt tại Việt Nam. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: