Sự kiện hot
6 tháng trước

Hà Đô báo lãi quí 1/2021 tăng 72%

Trừ đi các chi phí, kết quả doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 401 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 322 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ.

Hà Đô báo lãi quí 1/2021 tăng 72% - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.354 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện, tăng từ gần 40% lên 46,6%.

Chiếm cơ cấu tăng trưởng doanh thu đóng góp từ mảng bất động sản hơn 733 tỷ đồng lên hơn 932 tỷ đồng. Đây cũng là mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Hà Đô với 69%.

Ngoài ra, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời trong quý này cũng tăng từ hơn 170 tỷ đồng lên hơn 241 tỷ đồng. Quý này, doanh nghiệp đem về gần 39 tỷ đồng doanh thu dịch vụ khách sạn, trong khi cùng kỳ không có.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 27% về gần 5 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 12% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, kết quả doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 401 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 322 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của Hà Đô ở mức 14.053 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho giảm 22% so với đầu năm về hơn 1.358 tỷ đồng, chủ yếu do giảm bất động sản đang xây dựng (từ 1.655 tỷ đồng về gần 1.008 tỷ đồng).

Nợ phải trả giảm 202 tỷ đồng về hơn 9.699 tỷ đồng (chiếm 70% tổng tài sản, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 68%, ghi nhận hơn 6.881 tỷ đồng. Riêng nợ dài hạn tăng từ gần 5.718 tỷ đồng đầu năm lên hơn 6.015 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: