Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

Hà Đô Group (HDG) báo lãi 418 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hà Đô ghi nhận gần 1.692 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 714 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.703 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được gần 46% kết hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô Group – HoSE:HDG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý II/2022 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.007 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Giá vốn cũng tăng mạnh nhưng tốc độ chậm hơn doanh thu giúp biên lãi gộp được cải thiện lên gần 66% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 664 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Hà Đô lãi ròng 418 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hà Đô ghi nhận gần 1.692 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 714 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.703 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được gần 46% kết hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Về hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ tăng gần gấp 5 lần cùng kỳ, đạt 56 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng và phát sinh thêm doanh thu hoạt động tài chính khác. Dù vậy, chi phí cho hoạt động này cũng tăng 30% lên hơn 249 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lãi vay tăng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Hà Đô đạt hơn 15.742 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm nhẹ còn hơn 993 tỷ đồng. Mặt khác, tồn kho lại tăng từ gần 1.365 tỷ lên hơn 1.465 tỷ, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang và hàng hóa. 

Tiền và tương đương tiền của Hà Đô đã tăng từ hơn 230 tỷ đồng ở đầu kỳ lên gần 273 tỷ đồng. Khoản đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi giá trị 305 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 340 tỷ đồng. Mặt khác, Hà Đô cũng đi vay nợ 6.881 tỷ đồng, giảm 615 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả vào cuối quý II ở mức 9.678 tỷ đồng, giảm 823 tỷ so với đầu năm và chiếm 61% nguồn vốn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: