Sự kiện hot
4 tháng trước

Hà Đô (HDG) lập công ty năng lượng vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng

CTCP Năng lượng Hà Đô có vốn điều lệ dự kiến là 1.200 tỷ đồng, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô là 1.199,6 tỷ đồng, chiếm 99,97% vốn điều lệ. Hình thức vốn góp bằng tài sản dự kiến 1.100,68 tỷ đồng và vốn góp bằng tiền là 98,92 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG - sàn HOSE) mới công bố nghị quyết thành lập CTCP Năng lượng Hà Đô.

Được biết, CTCP Năng lượng Hà Đô có vốn điều lệ dự kiến là 1.200 tỷ đồng, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô là 1.199,6 tỷ đồng, chiếm 99,97% vốn điều lệ. Hình thức vốn góp bằng tài sản dự kiến 1.100,68 tỷ đồng và vốn góp bằng tiền là 98,92 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, HDG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.838 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.254 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.353,9 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần 28% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 401,5 tỷ đồng, tăng 71,9% và hoàn thành 32% kế hoạch.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của HDG tăng 1,3% so với đầu năm lên 14.053,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 5.044,6 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.128,8 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.664,3 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Về các dự án năng lượng của Tập đoàn Hà Đô, năm 2020, Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước 50MW đã được đi vào vận hành với giá FIT, bổ sung nguồn thu từ năng lượng khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm.

Công ty cũng đang gấp rút triển khai Dự án Điện gió 7A công suất 50MW, dự kiến phát điện thương mại tuabin đầu tiên vào tháng 5/2021, dự kiến mang lại 315 tỷ đồng mỗi năm cho ngành năng lượng của Công ty.

Sau khi hoàn thành phát điện các dự án thủy điện Sông tranh 4, Đăk Mi 2, kết thúc năm 2021, Hà Đô sẽ sở hữu, vận hành 8 dự án năng lượng với tổng công suất 466 MW, ghi nhận mỗi năm khoảng 2.000 tỷ đồng doanh thu từ lĩnh vực năng lượng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: