Sự kiện hot
4 tháng trước

Hà Đô lãi ròng quý II giảm 93% do doanh thu BĐS giảm

Lũy kế 6 tháng, Hà Đô đạt 1.832 tỷ đồng doanh thu và 354,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, giảm lần lượt 39% và 44% cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021.

Cu thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 75% còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 93%, lần lượt đạt 478 tỷ đồng và 32,6 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp nhất kể từ quý II/2018 đến nay.

Theo doanh nghiệp,  lợi nhuận giảm vì doanh thu kinh doanh bất động sản giảm. Bất động sản là một trong những mảng kinh doanh chính của tập đoàn, bên cạnh xây lắp, năng lượng, thương mại dịch vụ.

6 tháng đầu năm doanh thu bất động sản giảm 54% cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 53%; doanh thu từ thủy điện, điện mặt trời tăng 47% lên 502 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Hà Đô đạt 1.832 tỷ đồng doanh thu và 354,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, giảm lần lượt 39% và 44% cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, Hà Đô có hơn 966 tỷ đồng bất động sản đầu tư, bao gồm các tài sản có nguyên giá và khấu hao tại 7 công trình. Người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 1.592 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Vay và nợ thuê tài chính 6.588 tỷ đồng, tương đương đầu kỳ và gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Nợ vay của Hà Đô chủ yếu là vay dài hạn ngân hàng (hơn 5.000 tỷ đồng).

Mới đây, Hà Đô có thành lập CTCP Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng, do tập đoàn góp 99,9% vốn. Trước đó, Hà Đô có 5 công ty con chuyên về năng lượng gồm Za Hưng, Thủy điện Sông Tranh 4, Hà Đô Bình Thuận, Năng lượng Agrita - Quảng Nam và Hà Đô Ninh Thuận.

Tập đoàn đang sở hữu, vận hành 5 nhà máy thủy điện (Sông Tranh 4, Đắk Mi 2 và Za Hưng ở Quảng Nam, Nhạn Hạc - Nghệ An, Nậm Pông - Nghệ An), 2 nhà máy điện mặt trời (Hà Đô Ninh Phước - Ninh Thuận, Hồng Phong 4 - Bình Thuận) và Nhà máy điện gió 7A - Ninh Thuận. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: