Sự kiện hot
2 năm trước

Hà Nội hỗ trợ đặc thù cho 10 nhóm người gặp khó khăn do Covid-19 với kinh phí 345.552 triệu đồng

UBND thành phố Hà Nội ban hành chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội đã rà soát đối tượng, tổng hợp và có tờ trình UBND TP Hà Nội về việc bổ sung chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng chưa quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Trên cơ sở đề xuất của Sở LĐTB&XH Hà Nội về thực hiện các chính sách để kịp thời hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng chưa có trong quy định Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND, Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã họp và thống nhất đồng ý về chủ trương; Thường trực HĐND TP đã họp và đồng ý ban hành nghị quyết quy định các chính sách đặc thù của TP đối với 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 chưa được quy định Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND.

Cụ thể, nhóm đối tượng thứ nhất, là hộ nghèo, dự kiến có 4.463 hộ được hỗ trợ với kinh phí 4.463 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ).

Nhóm đối tượng thứ hai, là hộ cận nghèo, dự kiến có 31.405 hộ với kinh phí 31.405 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ).

Nhóm đối tượng thứ ba, là người đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, với số lượng dự kiến 182.920 người với kinh phí 182.920 triệu đồng (1 triệu đồng/người).   

Nhóm đối tượng thứ tư, là người đang hưởng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng đang sống tại gia đình, chưa vào lại trung tâm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhóm đối tượng này dự kiến có 219 người với kinh phí 219 triệu đồng (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ năm, là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Dự kiến, toàn thành phố có 82.000 người được hỗ trợ với kinh phí 82.000 triệu đồng (1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ sáu, là người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến, số người hưởng chính sách này là 2.500 người với kinh phí 3.750 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).

Người lao động đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc bố hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em). Số lượng dự kiến 700 người với kinh phí 700 triệu đồng (1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ bảy, là người lao động làm việc tại hộ kinh doanh (có ký hợp đồng lao động với người lao động và có đóng bảo hiểm xã hội) bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người dự kiến được hưởng là 250 người; với kinh phí 375 triệu đồng (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người). Người đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em, nhưng chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc bố, hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em, dự kiến có 70 người được hưởng với kinh phí 70 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thứ tám, là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động, nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Số lượng người dự kiến hưởng là 17.072 người với kinh phí 25.608 triệu đồng (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người).

Người lao động đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi, hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em, chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc bố, hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em. Số lượng dự kiến là 5.000 người với kinh phí 5.000 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thứ chín, là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, có ký hợp đồng lao động nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Số lượng dự kiến 464 người hưởng với kinh phí 696 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người). Chính sách này cũng hỗ trợ thêm cho người đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi với mức 1 triệu đồng/trẻ, dự kiến có 120 người được hưởng với kinh phí 120 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thứ mười, là hỗ trợ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (có trụ sở chính tại Hà Nội và do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Số lượng dự kiến được hưởng là 2.742 chủ cơ sở với kinh phí 8.226 triệu đồng (3 triệu đồng/chủ cơ sở).

Hình thức hỗ trợ là chi trả 1 lần cho đối tượng, người lao động. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không trùng lặp đối tượng, mỗi đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; trường hợp một đối tượng hưởng từ 2 chế độ hỗ trợ trở lên, thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.

Các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21-7-2021 của UBND thành phố thì không hưởng chính sách hỗ trợ này. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách nêu trên là 345.552 triệu đồng.

Thanh Tú

Theo KTDU

Từ khóa: