Sự kiện hot
3 tháng trước

Hạ tầng IDICO lãi 15 tỷ đồng trong quý 2/2021

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 206 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành một nửa kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cũng tăng gần 1,7 lần. Tăng mạnh nhất là chi phí nguyên liệu, vật liệu 15,5 tỷ đồng, tăng 3,6 lần, chi phí nhân công tăng gần gấp đôi, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng tăng gấp đôi…

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 109 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, thu phí từ đường bộ (BOT An Sương - An lạc) là 96 tỷ đồng, tăng 7,2 tỷ đồng so với cùng kỳ; mảng xây lắp mang về 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí xây lắp chiếm 99,2% doanh thu xây lắp nên chỉ có mảng đường bộ đóng góp cho lãi gộp của công ty với 51,7 tỷ đồng.

Về doanh thu tài chính, do tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm mạnh nên lãi tiền gửi, tiền cho vay của công ty trong kỳ chỉ 274,7 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay của công ty là 22,5 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, IDICO lãi trước thuế 14,6 tỷ đồng quý II/2021, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 206 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành một nửa kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cũng tăng gần 1,7 lần. Tăng mạnh nhất là chi phí nguyên liệu, vật liệu 15,5 tỷ đồng, tăng 3,6 lần, chi phí nhân công tăng gần gấp đôi, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng tăng gấp đôi…

Tại thời điểm 30/6/2021, công ty có 4,5 tiền mặt, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng tiền gửi ngân hàng chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Các khoản tương đương tiền (tiền kỳ hạn dưới 3 tháng) chỉ còn 12,3 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ nămngoái.

Tài sản ngắn hạn của công ty chỉ còn 45,8 tỷ, giảm 41% với với đầu năm, chủ yếu do tiền mặt giảm. Trong khi đó, các khoản thu ngắn hạn tăng gấp đôi so với đầu năm, hàng tồn kho tăng 55 lần lên 14,1 trỷ đồng. Tài sản dài hạn của công ty không biến động nhiều.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: