Sự kiện hot
4 tháng trước

Hạ tầng Kỹ thuật (CII) lên kế hoạch bán toàn bộ 44,3 triệu cổ phiếu quỹ

Tổng số 44,3 triệu cổ phiếu quỹ được doanh nghiệp thu mua trong năm vừa qua với tổng giá trị gần 1.028 tỷ đồng, tương ứng với mức giá bình quân hơn 23.170 đồng/cp. Tháng 9/2015, CII đã mua lại 9,81 triệu cổ phiếu với giá bình quân 20.000 đồng/cp.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án bán toàn bộ hơn 44,3 triệu cổ phiếu quỹ để phục vụ nhu cầu tài chính của công ty.

Được biết, tổng số 44,3 triệu cổ phiếu quỹ được doanh nghiệp thu mua trong năm vừa qua với tổng giá trị gần 1.028 tỷ đồng, tương ứng với mức giá bình quân hơn 23.170 đồng/cp. Tháng 9/2015, CII đã mua lại 9,81 triệu cổ phiếu với giá bình quân 20.000 đồng/cp. 

Từ tháng 7 tới tháng 8/2016, CII đã mua hơn 23,75 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 25.581 đồng/cp.  Tới tháng 7/2018, CII mua thêm gần 1,77 triệu cổ phiếu với giá bình quân 27.024 đồng/cp.

Trong tháng 4 và tháng 5/2020, CII đã mua thêm 9 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá trung bình 19.501 đồng/cp 

Kết phiên 7/1, cổ phiếu CII chốt ở mốc 57.900 đồng/cp, đây cũng là mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết của CII. Cổ phiếu CII đã tăng khoảng 130% trong vòng một tháng qua.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,47 tỷ đồng về 69,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 83,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,8%, tương ứng giảm 30,3 tỷ đồng về 278 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 45,6%, tương ứng giảm 100,23 tỷ đồng về 119,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi âm 50,15 tỷ đồng, tức giảm 167,24 tỷ đồng so với cùng kỳ. Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đông, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của CII tăng 3,4% so với đầu năm lên 30.549,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 9.549,8 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 8.770,5 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.656,5 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản.

Bạch Hà
Theo KTDU

Từ khóa: