Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) thay đổi kế hoạch thưởng cổ phiếu

Doanh nghiệp lý giải, do yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cần phải có báo cáo tài chính kiểm toán. Vì vậy, tiến độ nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu thưởng chỉ có thể thực hiện được sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán thay vì là ngày 31/8 như thông báo trước đó.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) mới đây vừa có thông báo liên quan về việc kéo dài thời gian thưởng cổ phiếu so với kế hoạch.

Doanh nghiệp lý giải, do yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cần phải có báo cáo tài chính kiểm toán. Vì vậy, tiến độ nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu thưởng chỉ có thể thực hiện được sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán thay vì là ngày 31/8 như thông báo trước đó.

Trước đó, ngày 19/8, công ty cho biết dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới). Phương án phát hành cổ phiếu thưởng này là để thay cho việc trả cổ tức các năm trước bằng tiền mặt, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của doanh nghiệp diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của CII dự kiến tăng từ 2.840 tỷ đồng lên 3.193 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, công ty cho biết sẽ tiến hành các thủ tục ngay sau khi có BCTC kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh chia cổ tức, về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, CII cũng sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%, trả thù lao và hoạt động của HĐQT 1% lợi nhuận.

Về tình hình kinh doanh, quý II, doanh thu thuần của CII ghi nhận đạt 948 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn là 23%, giúp lợi nhuận gộp quý này vẫn tăng trưởng duơng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 453 tỷ đồng; biên lãi gộp đạt 48%, cải thiện so với mức 36% của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, trong quý này, CII đạt mức lợi nhuận sau thuế là 127 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 67 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 89% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII giảm 16% xuống 1.660 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, CII lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 8.010 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần mức thực hiện năm 2021. Lãi ròng mục tiêu đạt gần 757 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ ròng 341 tỷ đồng.

Hà Lan
Theo KTDU

Từ khóa: