Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc- Nam

Tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện tại các địa phương; nhanh chóng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, tháo gỡ những vướng mắc cho đơn vị thi công nhằm tạo điều kiện tốt nhất phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng

Ngày 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp bàn về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến thi công; ưu tiên GPMB đường tiếp cận, đường công vụ,... để các nhà thầu có mặt bằng thi công theo đúng kế hoạch trong tháng 3-2023.

Đối với các vị trí chưa bàn giao mặt bằng, địa phương cần ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng trong tháng 3-2023. Tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công để thực hiện dự án.

Xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Hà.

Đối với công tác triển khai giải phóng mặt bằng, hiện đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng 102,38 km/102,38 km (đạt 100%) đối với tuyến chính và bàn giao 12,18km/12,18km (đạt 100%) đối với tuyến kết nối. Công tác kiểm đếm đạt 99,52%; phê duyệt phương án bồi thường 86,66%; đền bù và bàn giao mặt bằng 83,32%.

Trong tổng số 32 vị trí tái định cư (trong đó 28 khu tái định cư, 4 khu nghĩa trang), đã có 28/32 vị trí đã được UBND tỉnh chấp thuận, 4 vị trí đang lập, thẩm định; 28/32 vị trí đã trình Sở Xây dựng thẩm định (4 vị trí đã được thẩm định và phê duyệt, đang thẩm định 24 vị trí); 4 khu đang điều chỉnh quy hoạch nên chưa trình thẩm định.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án tại các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, từ đó kịp thời có phương án giải quyết, tháo gỡ.

Trước mắt, tiếp tục khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác kiểm đếm (huyện Thạch Hà kiểm đếm đạt 95,5%, Cẩm Xuyên 99,8, Can Lộc 99,98%), áp giá, bồi thường để bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ dự án (đến nay mới bàn giao đạt 83,32%).

Trong đó, ưu tiên tập trung kiểm đếm, giải phóng mặt bằng các vị trí điểm nghẽn quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo kiến nghị của chủ đầu tư và của Bộ Giao thông Vận tải. Khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện 220Kv, 110Kv, các đường điện trung thế, hạ thế…), nhất là những công trình trong phạm vi đã bàn giao mặt bằng để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai xây dựng 28 khu tái định cư theo theo lộ trình được đề ra.

Quyết liệt thực hiện dự án

Liên quan đến nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, làm việc với các chủ mỏ, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công tính toán, tham mưu nâng công suất khai thác phù hợp với nhu cầu của dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật (đối với các mỏ đang khai thác); kịp thời hướng dẫn, giải quyết, tham mưu các thủ tục để xác nhận kế hoạch khai thác theo nhu cầu dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp (đối với các mỏ chưa cấp phép); rà soát, đề xuất kịp thời để cấp phép các mỏ đã có quyết định trúng đấu giá.

Đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Đức Thọ.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Hà Tĩnh. Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương, đơn vị liên quan, những khó khăn, vướng mắc trong cung ứng vật liệu xây dựng đang từng bước được tháo gỡ kịp thời, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ dự án.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh có tuyến chính dài 102,38 km, gồm 3 dự án thành phần: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 35,28 km; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km; đoạn Vũng Áng - Bùng (đoạn qua Hà Tĩnh) dài 12,9 km.

Tuyến kết nối dài 12,18 km, gồm 3 tuyến: Đường nối Ngô Quyền - ĐT.550 (dài 5,05 km); đường song hành cao tốc nối ĐT.550 - Hàm Nghi kéo dài (dài 3,93 km); đường Cẩm Quan - quốc lộ 1 (dài 3,2 km).

Sau khởi công vào ngày 1/1/2023, hiện nay, các đơn vị đang tập kết máy móc thiết bị, vật liệu, thi công đường công vụ, … tiến hành thực hiện dự án.

Diễm Phước

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: