Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hà Tĩnh: Lập tổ công tác để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Hà Tĩnh vừa lập 3 tổ công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định về việc thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đứng đầu mỗi tổ công tác là một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiến hành kiểm tra là từ ngày 25/6/2022 đến hết ngày 25/7/2022.

Các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, GPMB, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và ban giao công trình, dự án đưa vào sử dụng).

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong niên độ ngân sách năm 2022. Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với sở, ban, ngành và địa phương. Sau khi kết thúc vẫn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Thi công Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung.

Theo đó, Tổ công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, sẽ tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, BQL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Công an tỉnh.

Tổ công tác số 2 do đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, sẽ tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị: Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ công tác số 3 do đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, sẽ tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; Trường Cao đẳng Y tế; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Diễm Phước- Hoài Thanh/KT&ĐU

Từ khóa: