Sự kiện hot
4 tháng trước

Hà Tĩnh: Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc công nhận 16 xã hình thành sau sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Công nhận 16 xã hình thành sau sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Việc công nhận các xã hình thành sau sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ NN&PTNT về việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Ngày 20/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ký Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc công nhận xã hình thành sau sáp nhập ở Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2023.

Được biết, 16 xã hình thành sau sáp nhập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Yên Hòa, Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên); xã Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường (huyện Can Lộc); xã Tùng Châu, An Dũng, Tân Dân, Hòa Lạc (huyện Đức Thọ); xã Tân Mỹ Hà, Kim Hoa, An Hòa Thịnh, Quang Diệm (huyện Hương Sơn); xã Bình An (huyện Lộc Hà); xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà); xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh); xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững; các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ngành phụ trách đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Theo đó, với các xã thực hiện sáp nhập khác không phải thực hiện công nhận đạt chuẩn do đã được công nhận đạt chuẩn trước đó hoặc đã được công nhận/ đủ điều kiện trình bỏ phiếu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: