Sự kiện hot
7 tháng trước

Hà Tĩnh: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Kỳ Anh được xem là vùng kinh tế tổng hợp, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Là vùng có tiềm năng phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa; là đầu mối giao thông quan trọng; là trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng phía Nam tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Kỳ Anh có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với diện tích tự nhiên 760,27 km2. Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp huyện Cẩm Xuyên; Phía Nam giáp Thị xã Kỳ Anh; Phía Tây giáp tỉnh Quảng Bình; Phía Đông giáp biển Đông.

Quy hoạch định hướng phát triển huyện Kỳ Anh đa dạng dựa trên các điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa lý, lợi thế riêng của từng tiểu vùng nhằm khai thác phát huy những tiềm năng của các vùng: Vùng Tây Nam (vùng thượng), vùng ven biển, vùng trung tâm, vùng cận đô thị.

Cùng với đó, đón đầu việc mở rộng Khu Kinh tế Vũng Áng ra phía huyện Kỳ Anh, sẵn sàng trở thành một phần của Khu kinh tế tỉnh. Phát triển xã Kỳ Đồng trở thành đô thị trung tâm của huyện; các đô thị Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Xuân, Lâm Hợp trở thành các đô thị động lực cho các tiểu vùng;…

Theo quy hoạch, dự báo đến năm 2040, đất phát triển đô thị tăng thêm 10.000 - 15.000 ha; đất phát triển các điểm dân cư nông thôn tăng thêm 1.500 - 2.000 ha; đất dịch vụ, công cộng ngoài đô thị tăng thêm 200 - 700 ha; đất du lịch tăng thêm 550 - 800ha; đất công nghiệp tăng thêm 150 - 250 ha.

Dự báo đến năm 2050 (so với năm 2040), đất phát triển đô thị tăng thêm 1.000 - 5.000 ha; đất phát triển các điểm dân cư nông thôn tăng thêm 500 - 1.000 ha; đất dịch vụ, công cộng ngoài đô thị tăng thêm 200 - 500 ha; đất du lịch tăng thêm 300 - 500 ha; đất công nghiệp tăng thêm 100 - 200 ha.

Về phân vùng phát triển đô thị, quy hoạch định hướng 5 vùng gồm: Đô thị Kỳ Đồng; Đô thị Kỳ Xuân; Đô thị Kỳ Phong; Đô thị Lâm Hợp; Đô thị Kỳ Trung.

Cụ thể, đô thị Kỳ Đồng được định hướng đến năm 2025 đạt đô thị loại V, với tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, thương mại dịch vụ của huyện Kỳ Anh. Đô thị Kỳ Xuân được định hướng đến năm 2030 đạt đô thị loại V, với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch biển. Đô thị Kỳ Phong được định hướng đến năm 2030 đạt đô thị loại V, với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghiệp.

Đô thị Lâm Hợp được định hướng đến năm 2030 đạt đô thị loại V, với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, logictis, đầu mối phía Tây Nam của huyện. Đô thị Kỳ Trung được định hướng đến năm 2030 đạt đô thị loại V, với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, thể dục thể thao kết hợp cảnh quan.

Quy hoạch cũng định hướng bốn vùng phát triển trung tâm kinh tế gồm Tiểu vùng 1 - Vùng kinh tế tiệm cận đô thị phía Nam; Tiểu vùng 2 - Vùng kinh tế phía Tây Nam; Tiểu vùng 3- Vùng kinh tế biển; Tiểu vùng 4 - Vùng kinh tế trung tâm theo trục Quốc lộ 1.

Quy hoạch vừa được phê duyệt cũng cho biết một số nội dung liên quan đến phân vùng phát triển hạ tầng xã hội; Phân vùng phát triển du lịch; Phân vùng phát triển công nghiệp; Phân vùng phát triển nông thôn;…

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: