Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 299 người lao động ở 20 doanh nghiệp trên địa bàn.

Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ảnh minh họa.

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về “Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hiện nay Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 299 người lao động ở 20 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg: mức hỗ trợ là 500 ngàn đồng/người/tháng đối với NLĐ đang ở thuê, ở trọ từ ngày 1/2 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và thực hiện trước ngày 1/4/2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ).

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng cho NLĐ đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo điều tra về tình hình người lao động thuê nhà, phòng trọ trên địa bàn tỉnh, hiện nay có khoảng trên 3000 người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền ước tính khoảng 5 - 6 tỉ đồng.

Tính đến nay, tổng số lao động đủ điều kiện hỗ trợ (đợt 1) là 20 doanh nghiệp với 299 lao động; kinh phí hỗ trợ gần 450 đồng. Trong đó, tại TX Kỳ Anh có 16 doanh nghiệp với 193 lao động được hỗ trợ 292 triệu đồng; huyện Nghi Xuân có 2 doanh nghiệp với 103 lao động, số tiền hỗ trợ 153 triệu đồng; huyện Hương Sơn có 2 doanh nghiệp với 3 lao động được hỗ trợ 4,5 triệu đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp rà soát các đối tượng, thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện để tiến hành thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

Hoài Thanh/KTĐU

Từ khóa: