Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Habeco báo lãi 62 tỷ đồng quý đầu năm

Doanh nghiệp lý giải, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý 1/2021 đã soát xét đạt 55,3 tỷ tăng 52,4 tỷ đồng và lợi nhuận trên BCTC hợp nhất đạt 47,6 tỷ đồng tăng 145,9 tỷ đồng so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng quý 1/2021 tăng so với cùng kỳ.

Habeco báo lãi 62 tỷ đồng quý đầu năm - Ảnh 1

Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội (Habeco, HoSE: BHN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận Doanh thu thuần hợp nhất từ hoạt động bán hàng đạt gần 1.390 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp hồi phục đáng kể lên 23,7%, từ mức 18,9% cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 20% so với cùng kỳ lên 222,5 tỷ đồng. Habeco vẫn báo lãi trước thuế hơn 62 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 96 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận vừa được Habeco thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (319 tỷ đồng), tổng công ty hiện hoàn thành được 19,4% mục tiêu đề ra. 

Lợi nhuận khác đạt hơn 25 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 774 triệu đồng; Kết quả Habeco báo lãi sau thuế 47,6 tỷ đồng trong khi quý 1/2020 lỗ sau thuế hơn 98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 63,5 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ gần 72 tỷ. EPS đạt 274 đồng.

Doanh nghiệp lý giải, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý 1/2021 đã soát xét đạt 55,3 tỷ tăng 52,4 tỷ đồng và lợi nhuận trên BCTC hợp nhất đạt 47,6 tỷ đồng tăng 145,9 tỷ đồng so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng quý 1/2021 tăng so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, Habeco dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ bia đạt 278,2 triệu lít; tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua là 1,8 triệu lít; Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 5.392 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 319,15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 255,14 tỷ đồng; cổ tức dự kiến là 6,5%.

Bên cạnh đó, Habeco sẽ xây dựng chiến lược thương hiệu nhằm tập trung khai thác đúng phân khúc thị trường; Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch nhà phân phối; Triển khai ứng dụng công nghệ (phần mềm DMS) trong quản lý và tổ chức bán hàng.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của Habeco đạt 6.558 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ tiếp tục hạ xuống thấp từ 25% xuống gần 22%, khi công ty giảm quy mô vay nợ ngân hàng và các khoản phải trả nhà cung cấp. Vốn điều lệ của Habeco hiện vẫn giữ ở mức 2.318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý I còn 635 tỷ đồng sau đợt chi trả cổ tức 28,3% bằng tiền mặt cho cổ đông hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: