Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

HAGL Agrico đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giam 67%, dự kiến không chia cổ tức

Doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh với với doanh thu thuần 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu dự kiến giảm 20,4% còn lợi nhuận giảm 66,7%, tương đương 1/3 thực hiện năm trước. HAGL Agrico cũng dự kiến không chia cổ tức năm 2021.

HAGL Agrico đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giam 67%, dự kiến không chia cổ tức - Ảnh 1

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo tài liệu, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh với với doanh thu thuần 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu dự kiến giảm 20,4% còn lợi nhuận giảm 66,7%, tương đương 1/3 thực hiện năm trước. HAGL Agrico cũng dự kiến không chia cổ tức năm 2021.

HAGL Agrico sẽ đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn và đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình trên đất phục vụ sản xuất, bao gồm hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông; các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế.

Bên cạnh đó, trồng cây ăn trái, ban lãnh đạo lên kế hoạch trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30 ha chuối tại nông trường Quang Minh, Lào; bên cạnh đó duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. 

Về chăn nuôi, công ty sẽ đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 2.000 con, tổ chức chăn nuôi tại Attapeu Lào.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu thuần ở mức 2.375 tỷ đồng, giảm 45% so với năm trước, đạt 55% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế giảm 92% so với năm ngoái, ở mức 48 tỷ đồng, hoàn thành 9% kế hoạch năm.

Về cây ăn trái, doanh nghiệp chuyển từ các loại cây kém hiệu quả tại các vùng nguyên liệu Việt Nam, Lào, Campuchia sang trồng cây ăn trái đặc biệt là cây chuối Nam Mỹ. Công ty đã trồng được 19.707 ha, trong đó 8.794 ha đã đi vào khai thác. Bên cạnh đó HAGL Agrico vẫn duy trì chăm sóc 30.525 ha cây cao su và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác 2020 đạt 7.913 tấn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: