Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

HAGL Agrico ghi nhận lãi sau thuế tăng 2,3 lần so với cùng kỳ

Nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến do thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư nên lãi sau thuế của doanh nghiệp vẫn tăng 2,3 lần so với cùng kỳ lên 6,6 tỷ đồng.

HAGL Agrico ghi nhận lãi sau thuế tăng 2,3 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ do giảm mạnh nguồn thu từ bán trái cây và một phần từ bán mủ cao su. Doanh thu từ bán trái cây chiếm khoản 3/4 tổng doanh thu của công ty.

Trong kỳ, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến do thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư nên lãi sau thuế của doanh nghiệp vẫn tăng 2,3 lần so với cùng kỳ lên 6,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp bán trái cây giảm sâu trong khi mủ cao su kinh doanh dưới giá vốn khiến biên lợi nhuận gộp của HAGL Agrico quý này chỉ còn 16,2%.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản 23.489 tỷ đồng, giảm hơn 1.180 tỷ so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm tới 33% so với đầu năm còn 5.410 tỷ đồng do giảm mạnh chi phí phát triển vườn cây ăn trái, cây cọ dầu.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu dài hạn 4.150 tỷ đồng. Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính khoản phải thu là khoản chuyển nhượng khoản đầu tư với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico). Bên cạnh đó, HAGL Agrico cũng có khoản phải thu chuyển nhượng khoản đầu tư ngắn hạn 1.880 tỷ đồng với Thagrico.

Nợ đi vay của HAGL Agrico ghi nhận tăng hơn 300 tỷ lên 11.705 tỷ đồng. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico là Thagrico với 5.849 tỷ đồng cuối quý, tăng 14% so với đầu năm. Khoản vay lớn thứ hai là từ HAG với 2.105 tỷ đồng. Còn lại chủ yếu là từ các nhà băng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: