Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

HAGL Agrico ghi nhận lỗ ròng 129 tỷ đồng quý II

Doanh nghiệp bị lỗ ròng 129 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 9 tỷ đồng (chủ yếu nhờ việc hoàn nhập chi phí thuế đã trích vào các năm trước). Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu HAGL Agrico giảm 56% xuống 512 tỷ đồng; lỗ ròng 123 tỷ đồng.

HAGL Agrico (HoSE: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 252 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, sản lượng và doanh thu chưa tăng do các vườn cây chuối, dứa, xoài đang trong giai đoạn cải tạo, khắc phục tình trạng thiếu nước, thiếu điện, thiếu phân bón từ cuối năm 2020 chuyển sang, năng suất và chất lượng không thể cải thiện trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, dịch bệnh Covid-19 khiến cho giá mua vật tư nông nghiệp, bao bì đóng gói và chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,4% xuống 7%. Lợi nhuận gộp giảm 87% xuống 18 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh từ 3 tỷ lên 62 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng ghi nhận mức cao 138 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập 37 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 57% xuống 51 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 14,3% lên 56 tỷ đồng.

Chi phí nhân công tăng do ảnh hưởng dịch Covid-19 dẫn đến nguồn lao động người địa phương bị hạn chế, chi phí phát sinh cho người Việt Nam tăng cao khi từ quý II quy định về cách ly, kiểm tra phòng ngừa Covid tăng tại cửa khẩu. Mặt khác, doanh nghiệp trích lập dự phòng một số khoản phải thu là 43 tỷ đồng, thanh lý hàng tồn kho trái cây chế biến đã sản xuất từ 2019.

Kết quả, doanh nghiệp bị lỗ ròng 129 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 9 tỷ đồng (chủ yếu nhờ việc hoàn nhập chi phí thuế đã trích vào các năm trước). Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu HAGL Agrico giảm 56% xuống 512 tỷ đồng; lỗ ròng 123 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp có khoản nợ phải trả 14.656 tỷ đồng, tương đương 65% tổng tài sản; riêng nợ vay là 11.630 tỷ đồng. Đơn vị sẽ thực hiện nghiệp vụ cấn trừ công nợ số tiền chuyển nhượng 4 công ty với khoản tiền nợ Thagrico để giảm tối đa dư nợ vay. Dự kiến sau cấn trừ, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico còn 7.359 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản và số tiền còn nợ Thagrico giảm từ 7.296 tỷ đồng về 1.266 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTD

Từ khóa: