Sự kiện hot
12 tháng trước

HAGL lỗ ròng 1.174 tỷ đồng quý IV

Luỹ kế cả năm 2020, HAGL đạt 3.085 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 49% so với năm 2019. Tập đoàn vẫn tiếp tục báo lỗ sau thuế với con số 2.175 năm 2020. Lỗ ròng năm 2020 là 1.201 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi ròng 190 tỷ và lỗ luỹ kế hết năm 2020 lên tới 5.086 tỷ đồng.

HAGL lỗ ròng 1.174 tỷ đồng quý IV - Ảnh 1

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2020 lại tiếp tục ghi nhận lỗ.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhạn doanh thu thuần tăng gấp rưỡi lên 914 tỷ. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn bên cạnh các chi phí lãi vay, quản lý doanh nghiệp ăn mòn hết lợi nhuận khiến HAGL lỗ sau thuế 1.526 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản chi phí dự phòng tăng đột biến gấp 3,34 lần lên 920 tỷ đồng trong kỳ chủ yếu do ghi nhận 799 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Cu thể, HAGL giải trình trong các BCTC hợp nhất năm 2018, 2019 được kiểm toán, kiểm toán Ernst & Young đã đưa ra ý kiến loai trừ liên quan tới các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng.

Ngoài ra, trong quý IV, khoản lỗ khác 653 tỷ đồng chủ yếu do tập đoàn trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai sau khi chuyển gần 5.866 tỷ đồng dư nợ phải thu thành 88% cổ phần tại đây.

Luỹ kế cả năm 2020, HAGL đạt 3.085 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 49% so với năm 2019. Tập đoàn vẫn tiếp tục báo lỗ sau thuế với con số 2.175 năm 2020. Lỗ ròng năm 2020 là 1.201 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi ròng 190 tỷ và lỗ luỹ kế hết năm 2020 lên tới 5.086 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, quy mô tài sản của HAGL là 36.301 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là chi phí xây dựng dở dang các vườn cây. Khoản phải thu từ cho vay hết năm 2020 là 5.969 tỷ đồng, giảm 39% so với con số đầu năm. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: