Sự kiện hot
3 năm trước

Hải Phát Invest chuẩn bị phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 2.645 tỷ đồng lên 3.042 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

HĐQT Công ty Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành 39,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ phân phối 15%.

Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng từ 2.645 tỷ đồng lên 3.042 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 62% xuống 1.330 tỷ đồng; lãi sau thuế giảm 78% xuống 98 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, Hải Phát Invest có 447 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 61 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần. Sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ thì doanh nghiệp còn lại 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Quý I năm nay, doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận hợp nhất đạt 71 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là sự đóng góp của các công ty thành viên tăng trong khi lợi nhuận công ty mẹ giảm do sản phẩm căn hộ của các dự án chưa hoàn thành bàn giao.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: