Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hàng hóa Sài Gòn trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 50%

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn sẽ cho khoảng 250 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/7/2021, ngày chốt danh sách vào ngày 30/6.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS – sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%  tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn sẽ cho khoảng 250 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/7/2021, ngày chốt danh sách vào ngày 30/6.

Vào cuối tháng 12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 30%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2020 của SCS là 80% bằng tiền, đúng như kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên mới đây.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 196,1 tỷ đồng, tăng 6,77%; lợi nhuận sau thuế đạt 137,3 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ 2020. Biên lợi nhuận SCS ở mức cao với hơn 79%.

Năm 2021, Công ty dự kiến chia cổ tức 36% và lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 780 tỷ đồng, tăng 12,5%; lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: