Sự kiện hot
4 tháng trước

Hapaco dự kiến chào bán 55,47 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 28/1 đến 21/2 và thời gian đăng ký mua, nộp tiền từ 28/1 đến 28/2.

Tập đoàn Hapaco (HoSE: HAP) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 556 tỷ đồng lên 1.110 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chào bán 55,47 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Ngày 21/1 là ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để phân bổ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 28/1 đến 21/2 và thời gian đăng ký mua, nộp tiền từ 28/1 đến 28/2.

Nguồn vốn từ việc phát hành sẽ đươc doanh nghiệp mua tối đa 24 triệu cổ phiếu cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green với giá tối đa 20.000 đồng/cp để sở hữu 79,3% vốn. Đồng thời, công ty sẽ mua thêm 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm bởi Bệnh viện Quốc tế Green trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2021 với giá 10.000 đồng/cp. 

Trong quý 3/2021, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp của HAPACO đạt 11,035 tỷ đồng, cao hơn 6,358 tỷ đồng so với mức đạt được của quý III/2020 (4,676 tỷ đồng). Trong Công văn giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM về lý do lợi nhuận sau thuế thay đổi mạnh trong quý III/2021, ông Vũ Xuân Thủy, Phó tổng giám đốc phụ trách HAPACO cho biết, quý III/2020, do đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn thế giới, tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn cũng bị ảnh hưởng

HAPACO hoạt động theo mô hình tập đoàn với 5 công ty con gồm: CTCP Giấy Hải Phòng (HAPACO sở hữu 99,91% vốn); Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn (tỉnh Yên Bái) (sở hữu 100% vốn); Công ty TNHH HAPACO Đông Bắc (tỉnh Hoà Bình) (sở hữu 100% vốn); Công ty cổ phần Hải Hà (tỉnh Hà Giang) (sở hữu 61,54% vốn); CTCP Giấy Hải Phòng HAPACO (sở hữu 99,89% vốn). HAPACO có 1 công ty liên kết là CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, Tập đoàn sở hữu 37,05% vốn.

Hiện nay, kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn chủ yếu đến từ mảng giấy. Năm 2020, doanh thu giảm 11% xuống 334 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gấp đôi lên 40 tỷ đồng nhờ hoạt động thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

9 tháng, đơn vị ghi nhận 352 tỷ đồng doanh thu, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 23 tỷ đồng, tăng 73%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: