Sự kiện hot
4 năm trước

HĐQT Viglacera chấp thuận việc chào mua của Gelex

Ngày 2/7, Tổng Công ty Viglacera (HoSE: VGC) đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX).

Vừa qua, HĐQT của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex – Mã: GEX) đã thông qua kế hoạch chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu VGC, tương đương 21,19% vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC).

Theo đó, nếu giao dịch thành công, Gelex sẽ sẽ nâng sở hữu lên xấp xỉ 207 triệu cổ phiếu VGC, tương đương 46,15% vốn điều lệ Viglacera.

Gelex đang là cổ đông lớn thứ hai của Viglacera. Ảnh: Đức Quyền.
Gelex đang là cổ đông lớn thứ hai của Viglacera. Ảnh: Đức Quyền.

Sáng ngày 7/7, HĐQT Viglacera đã họp để thảo luận về kế hoạch chào mua công khai của Gelex. Kết quả, toàn bộ 4 thành viên HĐQT của Viglacera đều biểu quyết thông qua. Riêng Chủ tịch Viglacera ông Nguyễn Văn Tuấn không tham gia biểu quyết do là người nội bộ của tổ chức chào mua. Phó Chủ tịch Luyện Công Minh sẽ thay mặt HĐQT ký, ban hành nghị quyết và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay Gelex cùng các đơn vị thành viên đang sở hữu tổng cộng gần 112 triệu cổ phiếu, tương đương 24,96% vốn Viglacera. Khi chào mua được toàn bộ, nhóm cổ đông đông này có thể nắm giữ gần 207 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 46,15% vốn.

Nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu và nguồn vốn hợp pháp khác của Gelex. Mục đích chào mua nhằm nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư dài hạn. Thời gian thực hiện trong 30-60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN.           

Hiện Bộ Xây dựng là cổ đông lớn nhất nắm gần 38% vốn của Viglacera. Gelex từng là nhà đầu tư đấu giá thành công một phần lô cổ phần do Bộ Xây dựng thoái vốn đầu năm 2019 để nâng tổng sở hữu cả nhóm lên gần 25% như hiện nay.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/7 vừa qua HĐQT Gelex đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 400 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Các thông tin về kì hạn, lãi suất, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm … chưa được tiết lộ.

Ngày 16/6 năm nay, Gelex cũng công bố kế hoạch vay 350 tỉ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Không kể hai kế hoạch phát hành nói trên, từ ngày 31/12/2019 trở lại đây, Gelex đã huy động thành công tổng cộng 2.850 tỉ đồng thông qua trái phiếu doanh nghiệp.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: