Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hết quí III, lợi nhuận sau thuế của Seaprodex giảm xuống còn 69 tỉ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SEA ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 23% và 8% so với cùng kì, xuống còn 595 tỉ đồng và 198 tỉ đồng.

Hết quí III, lợi nhuận sau thuế của Seaprodex giảm xuống còn 69 tỉ đồng - Ảnh 1

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, Mã: SEA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III với doanh thu đạt gần 210 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì năm ngoái. Giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp cho cho lãi gộp tăng 7%, lên mức 30,5 tỉ đồng. Biên lãi gộp đạt 14,5%, tăng khoảng 2 điểm % so với quí III/2019.

Các chi phí tài chính, bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp đều giảm so với cùng kì năm trước.  Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng lên 24 tỉ đồng, gấp gần 5 lần cùng kì nhưng lãi từ công ty liên doanh, liên kết lại giảm 29% còn chưa tới 49 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quí III của Seaprodex giảm 5%, xuống còn gần 69 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SEA ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 23% và 8% so với cùng kì, xuống còn 595 tỉ đồng và 198 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, tổng tài sản của SEA ghi nhận hơn 3.373 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 11%, lên gần 144 tỉ đồng với gần 123 tỉ đồng là thành phẩm và hơn 11 tỉ đồng là hàng hóa.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: