Sự kiện hot
7 tháng trước

HNR: Kết quả kinh doanh năm 2020 tiếp tục lỗ ròng

Lũy kế năm 2020, doanh thu của HNR giảm 19% so với năm 2019, còn gần 104 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tăng gần 13% đã kéo lợi nhuận gộp năm 2020 của HNR lên gần 16 tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm trước.

HNR: Kết quả kinh doanh năm 2020 tiếp tục lỗ ròng - Ảnh 1

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội vừa công bố BCTC quý IV/2020, năm 2020 tiếp tục lỗ ròng năm thứ 5 liên tiếp.

Trong quý IV/2020, doanh thu thuần giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 28 tỷ đồng. Nhưng nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ gần 15% lên hơn 19% đã giúp lợi nhuận gộp trong quý tăng 10%, đạt hơn 5 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ của HNR nhìn chung giảm, duy chỉ có chi phí quản lý tăng 81%, lên gần 9 tỷ đồng, do Công ty phải bổ sung tiền thuê đất phải nộp tại khu 94 Lò Đúc. Kết quả, HNR lỗ ròng hơn 10 tỷ đồng trong quý IV/2020.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của HNR giảm 19% so với năm 2019, còn gần 104 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tăng gần 13% đã kéo lợi nhuận gộp năm 2020 của HNR lên gần 16 tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm trước.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của HNR cuối năm 2020 giảm 7% so với đầu năm, còn hơn 395 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của Công ty giảm 35%, còn hơn 72 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lượng nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: